• Horoskop 24/8-23/9 av Ylva Trollstierna

  jungfrun.jpgSolen i Jungfrun (24/9 Vågen)
  Merkurius i Jungfrun. Venus i Jungfrun. Mars i Jungfrun. Jupiter i Skytten. Saturnus i Stenbocken. Uranus i Oxen. Neptunus i Fiskarna.

  Fullmåne 14/9 4:34 i Fiskarna. Nymåne 30/8 10:38 i Jungfrun.
  Månen i Tvillingen. 26/8 Kräftan. 28/8 Lejonet. 30/8 Jungfrun. 1/9 Vågen. 3/9 Skorpionen. 5/9 Skytten. 7/9 Stenbocken. 10/9 Vattumannen. 12/9 Fiskarna. 15/9 Väduren. 17/9 Oxen. 20/9 Tvillingen. 22/9 Kräftan.

  .


  vaduren.jpgVäduren lejonet.jpgLejonet skytten.jpgSkytten
  oxen.jpgOxen jungfrun.jpgJungfrun stenbocken.jpgStenbocken
  tvillingen.jpgTvillingen vagen.jpgVågen vattumannen.jpgVattumannen
  kraftan.jpgKräftan skorpionen.jpgSkorpionen fisken.jpgFiskarna

 • Vill du veta mer?

  Om dig själv och astrologi?

  Gå med i självstudiekursen där du även får med din horoskopskarta, kan läsa betydelsen av alla planeter för dig personligen.
  Klicka här!

  Fram till den 31/8 ingår medlemskapet på vipstar.nu (värde 100:-)

 • Astrologi är

  Ordet Astrologi betyder helt enkelt översatt "läran om stjärnbilden" och kommer ursprungligen från grekiskan. Astrologin är dock betydligt äldre än så. Fornlämningar har visat att månen studerades redan för 20 000 år sedan, men inte förrän ungefär 2400 år före Kristus började människan göra tolkningar om huruvida stjärnornas placeringar kunde påverka människan. Under 2000-talet före Kristus utvecklade Babylonierna astrologin genom att följa stjärnornas vandringar. Man ansåg att jorden var världens mittpunkt och man trodde därmed att allt som skedde på himlavalvet var gudarnas budskap till människan och jordelivet. Kometer, solförmörkelser och andra himlafenomen fick därför stor uppmärksamhet. Babylonierna utvecklade sina studier med att också omfatta många av planeterna som finns i vårt solsystem, och skapade samtidigt Zodiaken.

  Zodiaken formades som en tänkt cirkel, på 360 grader runt jorden och delades in i 12 stycken bitar på vardera 30 grader. Med hjälp av denna kunde Babylonierna beskriva planeter, månar och stjärnors väg. Alla zodiaken 12 delar fick namn efter olika stjärnbilder på himlen, vilka vi idag kallar stjärntecken. Det finns ytterligare en indelning av cirkeln runt jorden. Den består av 12 hus. Detta innebär att en planet har dels en position i ett av zodiakens tecken och dels i ett av husen. Genom att även mäta planeter, månar och solars förhållande till varandra skapas det vi i dag kallar ett horoskop.

  Horoskop betyder "bild av timmen" och beskriver vårt solsystem under det ögonblick då födelsen sker. Genom att veta födelsedatum, klockslag och födelseplats kan man därmed dokumentera planeterna, solen och månen på zodiakcirkeln. Det är den lätta delen av horoskopet. Det är sedan Astrologens arbete att tolka det. En duktigt Astrolog kan beskriva den dragningskraft och den energi som påverkar flödet i ett liv. Alla planeterna visar på olika egenskaper och påverkar oss på olika sätt. De vanligaste planeter som används inom Astro login är följande:

  Solen= Personligt mål
  Månen= Känsloliv/upplevelser
  Merkurius= Uttryckande kommunikation
  Venus= Känsloliv/familj
  Mars= Kraft/potential/temperament
  Jupiter= Förmågor/yrkesinriktning
  Saturnus= Ego/längtan/uttryckande
  Uranus= Sociala liv, kontakter, utveckling och speglingar
  Neptunus= Spirituell sida och andligt intresse
  Pluto= Gruppkarma (till exempel 40-talister)

  Tillsammans kan de skapa mönster som kan vara både destruktiva och kraftfulla. Ett stjärntecken är därmed de energier som man kan lära sig att uttrycka och handskas med. Genom att ställa horoskopet kan man därmed lära känna sig själv och använda sina möjligheter på ett bättre sätt. Ditt stjärntecken är lika med ditt soltecken, alltså det stjärntecken som solen stod i när du föddes. Sedan har du var månen befann sig, och resterande av ovanstående planeter. En annan viktig betydelse har din ascendent, den plats där solen befann sig på morgonen, det visar på ditt yttre jag och är en av orsakerna till att du ibland inte känner igen dig i en generell beskrivning av ditt tecken.

  Astrologi är din karta, över hur alla stjärnorna stod runt omkring dig när du föddes. De visar en bild av dina egenskaper men bestämmer inte över hur du är- det gör du själv. Men du kan finna matnyttig information i ett horoskop för din personlighet och din utveckling samt möjligheter. Kan det vara viktigt att du tar reda på information om dig själv, använda dessa krafter och ta tillvara på dina egenskaper? Gå aldrig bara efter ditt soltecken, ta reda på hela ditt horoskop, se en komplett bild av dig och fascineras över hur mycket som stämmer överens med dig och ditt sätt att hantera livet.  De 12 stjärntecknen är -

  Väduren 21 mars -20 april
  Oxen 21 april- 21 maj 
  Tvillingarna 22 maj - 21 juni 
  Kräftan 22 juni - 22 juli 
  Lejonet 23 Juli - 23 Augusti
  Jungfrun 24 augusti - 22 september
  Vågen 23 september - 23 oktober
  Skorpionen 24 oktober - 22 november
  Skytten 23 november- 21 december
  Stenbocken 22 december- 20 januari 
  Vattumannen 21 januari - 18 februari
  Fiskarna 19 februari- 20 mars

   

 • Astrologer

  Kerstin Bylund-Paulsson - Astrolog - Stockholm
  Aktuellt på himlavalvet (text av Kerstin Bylund Paulsson)

 • Bli medlem på vipstar

  Som medlem får du tillgång till symbolmappen där du kan läsa om symboler och drömmar. Finns inte din symbol skickar du vilken symbol du vill ha tolkad. Medlemskap 100:- Swish 073 063 1657

 • Kvartalshoroskop av Kerstin Bylund-Paulsson

  1:a kvartalet 2019 - Juli- Augusti- September


    Väduren

  Strax efter periodens början går Vädurar in i en period som lovar mycket nöje och ett stort mått av kärlek. Du uppskattar din fritid mer än någonsin och den tid den ger dig att umgås med dem som betyder dig mest. Du sprudlar av kreativitet och livsglädje. Motgångar du mött på senare tid är som bortblåsta. Ta vara på de energier som finns nu för att på bästa sätt möta de utmaningar som väntar senare i augusti och september. Alla Vädurar har känt att nu är det tid att fokusera på viktiga mål och se till att de nås. Är du född före 4/4 har du redan gjort ett stort jobb och kan känna dig nöjd med att du blivit hörsammat av överordnade och har gjort framsteg inom karriären. Resten av er Vädurar fortsätter att lägga manken till och i september är du som flitigast och vinner allas beundran. Då vill du också vara en förebild vad gäller god hälsa och sunt leverne. Karriärfrågor är definitivt i fokus 2 och 16/7. Då äger två förmörkelser rum. Det blir överraskningar och du ställer om dig för att nya förhållanden ska fungera. Ditt förhållningssätt till materiella frågor fortsätter att utvecklas. Du hittar nya sätt att se på maten du äter, hur stärkt du blir av naturen, vad kroppen behöver för att må som bäst och hur du ska trygga ekonomin. Fortsättning följer….. Är du född 10-13/4 visar du vad ”född på nytt” betyder! Du avslutar vissa kapitel i livet och öppnar dörrarna för nya människor och erfarenheter. Ditt intresse för den andliga verkligheten fortsätter att växa. Likaså din längtan att förstå livet har på jorden i ett större sammanhang. Den längtan kommer att föra dig in i storslagna andliga och kunskapsrika sammanhang.


    Oxen

  Nu har Uranus gått in i Oxens tecken för att stanna fram till 2026! Det var 84 år sedan sist! Vilka radikala tider Oxar står inför. Först ut blir er födda 21-29/4. Det kommer att kännas oerhört viktigt att ta fram dina mest äkta sidor. Du vill inte gå i traditionella spår utan hitta din alldeles egen väg. För närvarande får andras förväntningar på dig får stå tillbaka. Du överraskar din omgivning och kanske även dig själv när du gör plötsliga, oväntade förändringar i ditt liv. Alla Oxar känner nog av den nya energin i stjärntecknet och förstår att en helt ny process är på gång som befriar er alla från tidiga livsmönster. Under sommaren känns det viktigt att hemmet är en trevlig mötesplats. Ordna med fest och gör hemmet till din stolthet. Alla kommer att känna sig välkomna! Redan i juli kretsar tankarna mer och mer kring barn. Du vill skapa, helt enkelt och visst är barn en skapelse. Är det inte aktuellt med barn vill du ändå göra något som bär din egen speciella stämpel. Du vill lämna avtryck och det gör du. Du kanske inte vet hur eller vad du vill ha, men det klarnar mot slutet av augusti. Annat som klarnar är dina planer på studier och resor. Som jag har nämnt tidigare är alla Oxar inne i en lång period då intellektet är i utveckling men det är inte enbart kunskaper det är frågan om utan att utveckla en djupare syn på livet. Det kan åstadkommas på många sätt. Förmörkelser i juli och augusti utmanar ditt sätt att tänka.


    Tvillingarna

  Ingen Tvilling kan undgå att notera alla nya, spännande människor som nu kommer in i livet. Det viktiga med alla möten är att du lär dig förstå och uppskatta alla människors olikheter och hur vi alla kommer in i livet med olika ”uppdrag” och sätt att hantera dem. Varje person har sin egen skatt att dela med sig. Öppna dig för det de har att ge. All förståelse kommer att fördjupas till hösten. Inledningsvis finns Venus i ditt tecken. Venus visar vad vi älskar och sätter ett värde på. Redan efter de första dagarna i juli går Venus in i Kräftan och då ägnar du dig åt mera praktiska, jordnära frågor men även frågor som kretsar kring familjen. Trygghet känns viktigt och juli månad kan vara en tid då du planerar och budgeterar för att få ekonomin att fungera optimalt. Fortfarande handlar livet om stundande förändringar av betydande slag eller en anpassning till sådant som nyligen hänt. Förmörkelser 2 och 16/7 får dig att fokusera extra mycket på just det praktiska och jordnära som nämnts ovan. Sommarmånaderna ser dig i alla din Tvillingprakt! Du rör på dig över korta och långa sträckor. Emejlens in- och utkorgar är fulla. Det är så mycket information och data du behöver samla för att ta dina projekt vidare. Projekten kan vara kopplade till familjesituationen eller ett annat sammanhang där du känner ett personligt engagemang. Du är en arbetsmyra redan i slutet av augusti och hela vägen till slutet av september. Du får oerhört mycket gjort och det du gör har lång hållbarhet.


    Kräftan

  Med Venus i ditt tecken nästan hela juli borde du vara föremål för mycket uppmärksamhet. Du gynnas av allt detta men ibland kommer du att behöva definiera var dina gränser går. Venus i Kräftan bjuder dig på kärlek, ömhet och en och annan stund av utmaning. Relationer och din förmåga till samarbete fortsätter att vara tongivande även denna period. Är du född 12-15/7 är det extra viktigt att vara diplomatisk och empatisk. Provocerar andra dig ska du hålla en låg profil. Är du född 6-10/7 märket du att ingenting är gratis! Du kämpar på, ibland i motvind men håll ut. Innan årets slut kommer du att se att dina insatser inte varit förgäves. Var speciellt uppmärksam 2 och 16/7 då månförmörkelser inträffar som understryker relationsfrågor för dig. Sommarmånaderna ser ut att bli en tid då du visar dig köpstark – vare sig du faktiskt är det eller inte! Håll i slantarna en aning. Om det gått stiltje i arbetslivet blir det inte långvarigt. I mitten av augusti verkar utvecklingen gå framåt igen. Om du har realistiska förväntningar kommer augusti och september blir minnesvärda. Din vardag, på det stora hela, berikas allt vart eftersom under perioden. Du är i full gång under september, med resor, kontakter av alla de slag och praktiska planer. Nu är du jordad! Du tänker på det som är nyttigt, inte bara för dig själv men för ändra – vad de behöver. Du vill göra gott.


   Lejonet

  Perioden börjar med ett energipåslag då Mars går in i Lejonets tecken 2/7. Mars=hög energi och viljestyrka. Du vet vad du vill och du tar steg för att uppnå dina mål. Detta inflytande som ligger kvar till 19/8 skapar en känsla av otålighet och iver att komma igång med olika aktiviteter. Du tar plats och har det flyt som behövs för att nå framgång. Även Venus lägger sina kärleksfulla och kreativa krafter till den rådande energin från 29/7-22/8. Under hela året är det mycket som talar för framgångar på kärlekens område men nu på sommaren blir inflytanden särskilt kraftfulla. Fritidsintressen och konstnärskap är också i fokus och gynnas. I slutet av augusti och under september kommer ekonomiska frågor i fokus. Att prioritera utgifter är inte helt fel! Tänk ”less is more” då. Det är i arbetslivet och på hälsofronten som de mäktigaste inflytanden finns, inte enbart nu men på ett tag framöver. Vilket håll vinden blåser kan bli tydligt 2 och 16 juli när förmörkelser äger rum. Är du intresserad av hitta en ny arbetsplats är möjligheterna goda speciellt för dig född 24/7-1/8. Just du födda under nämnda period är angelägen om att bryta invanda mönster. Större frihet önskas! Detta kan gälla din tillvaro i största allmänhet. Tid du tillbringar i stillhet kan visa sig vara berikande. Du närmar dig dina andliga sidor, din känsla av tillhörighet till något större. Du blir mer kreativ. Trots energier som för dig ut i livet lockar stillheten också under hela perioden.


    Jungfrun

  Det som intresserar dig mest nu är kärleken, barnen och att dina kreativa sidor kommer till uttryck. Perioden inleds så och samma inflytanden återkommer med förnyad styrka efter 11/8. Då kanske du gör slag i fest eller resplaner. Du är mer intresserad av att roa dig än att arbeta åtminstone fram till mitten av augusti. Då känner du att nu är det dags att göra nytta. Både Venus och Mars gör en genomresa i Jungfruns tecken i slutet av augusti. Venus stannar kvar till 14/9 och Mars stannar kvar hela september. Det är sociala inflytanden trots behovet av att vara praktisk och till hjälp och stöd för andra. Det ligger ju i din natur att vara sådan. Du träffar folk och engagerar dig i flera aktiviteter. Med Mars i ditt tecken vill du inte vara stillasittande. Inte heller vill du tiga när du har något viktigt på hjärtat och du kanske inte visar samma tålamod som vanligt. Förnyelseplaneten Uranus blickar vänligt mot Jungfrur födda 23/8-1/9. Det är dags att modernisera både invändigt och utvändigt. Livet blir intressantare. Söker du en ny sysselsättning har du medvind! Födda 9/9-12/9 kan njuta av Neptunus himmelska inflytande. Du kan lita på din intuition och fatta inspirerade beslut. Havet, musiken och andlighet fyller dig med glädje. September kommer relationer åter igen i fokus. Du vill vara till lags och att alla ska komma väl överens. Du utmanas ibland men förståelsen för dig själv och andra fördjupas.

 • Kvartalshoroskop av Kerstin Bylund Paulsson

  1:a kvartalet 2019 - Juli - Augusti - September


   Vågen

  Strax efter att perioden inleds riktar du dina blickar främst mot hemmet, familjen och släkten. Du tänker tillbaka på det förflutna och reflekterar över den du har blivit med dina rötter som utgångspunkt. I dina tankar och känslor finns både vackra minnen och minnen om det som varit svårt. Allt har bidragit till att du blivit den du är idag. Teman om roten i livet och det slutgiltiga målet – dina målsättningar - är i fokus. Räkna med att detta blir viktigt i många månader framöver, på ett eller annat sätt. Juli erbjuder många vänner, både unga och gamla. Du kommer till din rätt i sociala sammanhang. Eventuellt handlar det om en grupp som träffas därför att ni har ett starkt gemensamt intresse. Det kan vara allt från yoga till matlagning. Det centrala är gruppdynamiken och de energier ni skapar och verkar i. Även unga människor uppskattar ditt sällskap. Du hittar inspiration under perioden (och året!) genom en vidgad kontaktyta. Du utbyter information, kunskap och insikter med människor från hela världen och från olika filosofiska och kulturella inriktningar. Själv är du nyfiken och kunskapsgirig. Skriv om det du lärt dig så att andra kan vara med i utvecklingen. Är du född 8-12/10 har du den disciplin som behövs för att ro i land ett projekt eller ett arbete. Är du född 13-16/10 genomgår du nu en stark förnyelseprocess. Din identitet omformas efter nya förutsättningar i livet. Dina praktiska sidor framhäver du under september. Du riktar dina energier mot det som ger konkreta resultat. Du är noga med detaljer. Hälsan har hög prioritet och om det behövs drar du dig undan lite ett tag för att ladda batterierna.


    Skorpionen

  Tävlingsinstinkten är på topp under juli och stor del av augusti. Du vill inte sitta vid sidan om medan andra är aktiva och får uppmärksamheten. Du hittar en arena av något slag där du får vara i centrum och leda i olika evenemang. Du är bra på att bygga upp lag och driva en verksamhet vare sig det är något på den personliga eller professionella fronten. Under september är du lika aktiv men nu behövs dina mer jordnära sidor. Mer samarbete krävs också. Nu är det fler som vill vara med och bestämma och då visar du att det är inget fel på din samarbetsförmåga. Både unga och gamla gynnas av kontakten med dig. I praktiska sammanhang kan det handla om allt från ekonomi till hälsa. Du agerar väl i materiella sammanhang. Skorpioner födda 24/10-1/11 vill framhäva sin individualitet. Det kan märkas i stora och små sammanhang. Du är inte klippt och skuren från samma mönster från alla andra och det vill du klargöra, ifall någon hade trott något annat. Oväntad information kommer din väg 2 och 16 juli. Du anpassar dig efter att du landat i ett nytt sammanhang. Ditt sitt att se på livet och dess mening är inne i en lång och djup utvecklingsprocess. Det som händer under året är bara ett kort led i processen. Eftersom du lär dig så mycket kanske du skulle sätta dina idéer på print eller hitta ett forum där du kan berätta för andra vad du kommit fram till. En Skorpion kan påverka och det på ett mycket konstruktivt sätt! Du kan dessutom inspirera många med din drivkraft.


   Skytten Skytten

  Med Jupiter fortfarande i Skyttens tecken är det bara att tacka och ta emot. Så mycket erbjuds under året som berikar livet. Viktigt för många Skyttar är att få känna sig fria och att kunna vara med om allt det fascinerande som händer i världen och i livet. 2019 är ett år då många får sitt lystmäte. Du känner dig optimistisk och har lite svårt att se hur du ska hinna med allt det roliga du vill uppleva. Då är det extra viktigt att vara realistiskt när du smider planer. På det stora hela lovar perioden en fortsättning på ett löftesrikt år. Var beredd på ekonomiska överraskningar runt den 2 och 16 juli när förmörkelser inträffar. Du agerar efter bästa förmåga och bör hitta smidiga lösningar på eventuella problem under september. September är också den månad du verkligen ger järnet inom karriären eller om det är något annat projekt du vill ska se dagens ljus. Du arbetar hårt och ser att det du gör leder till konkreta resultat – även ekonomiskt. Du vill se förändringar i ditt vardagliga arbete och nu är tiden inne för se till att de kommer till stånd. Förnyelsens vindar blåser på arbetsplatsen. Även frågor rörande hälsan tar emot uppfriskande inflytanden. Kanske det är nu du bestämmer dig att motionera mera. I det mest du gör nu är du supereffektiv. Allt som rör resor och utbildning främjas från juli och fram till 18/8. Även om du inte reser just då smider du konkreta planer för resor och kurser framöver.


   Stenbocken Stenbocken

  Året fortsätter att vara dynamisk för Stenbockar. Är du född 5-9/1 lär du dig värdet av tydliga gränser, något som Stenbockar har som ett livstema men just nu är det viktigt att se över vilka gränser som finns – i övermått – och var gränser bör mjukas upp. Du är mycket mån om att prestera väl. Tiden måste räcka och det finns krav från flera håll. Här gäller det att prioritera efter de viktigaste och varaktigaste värderingarna. Det blir en stor del av periodens och årets livsläxor. Stenbockar födda 11-13/1 fortsätter att bygga ett nytt liv baserad på en ny identitet! Alla Stenbockar funderar extra mycket på vilka förändringar som nu behövs för att tillvaron ska bli så bra som möjligt. Behöver du hjälp och goda råd är det läge att söka det nu. Tecken tyder på mer tid i stillhet vore av godo! Strålkastarljuset är på dig 2 och 16/7 om du är född kring 1/1 och 15/1. Var uppmärksam på dem du möter under dagarna och vilka informationer som kommer din väg. Under juli månad funderar du lite på ditt arbete och hur du vill ha det framöver. Tankarna går fram och tillbaka men väl inne i augusti börjar det klarna. I september flyter allt på som det ska och du känner att dina insatser är värdefulla. Och, du får beröm! Allt som rör hälsan gynnas också under samma period. Du ser till att ”maskineriet” är i god form. Medan du njuter av ett meningsfullt arbete lyckas du också med kreativa projekt och i umgänge med barn. Det är inga små insatser du gör. Du skapar och skapar och trivs med det.


    Vattumannen

  Du möter många människor under juli och under halva augusti. Du tar fram ditt mest sociala jag. I möten med andra ökar vår förståelse både för oss själva och andra. Även när energierna inte är de mest harmoniska finns det guldkorn av visdom att hämta. Dessutom har du en hel del saker att diskutera, förhandla och resonera kring med andra vid periodens början. Du lyssnar gärna till det de har att säga men till sist går du, som vanligt, din egen väg. I ett större sammanhang än just detta tremånadersperspektiv är alla Vattumän är inne i lång period där det inre livet är i fokus – inte minst under den nuvarande perioden. Kanhända du väljer att vara mer för dig själv, lyssnar inåt lite oftare eller ser tillbaka över ditt liv så här långt och reflekterar över ditt speciella livsöde. Ibland finns det andra som behöver ditt sällskap när de inte kan vara ute bland andra av en eller annan anledning. Som Vattuman är du ofta en god vän. 2 och 16/7 är datum som kan visa sig viktiga när det gäller att vara en inkännande och empatisk person. Då är det känslan, inte intellektet som gäller. Det är ett steg i en andlig riktning. Som sann Vattuman bör du engagera dig i grupper som känns meningsfulla för dig. Det kan handla om sport, politik, natur, etc. Det viktiga är att utveckla kamratandan. Du har en bred vänskapskrets som förmodligen sträcker sig bortom landets gränser. Speciellt nu stimuleras du av dina många vänner. Just vänskap och grupper är ett framträdande ämne som finns kvar i flera månader framöver. September ställer krav på praktiska och ekonomiska färdigheter. Utveckla dem om de inte finns! Du vill också leva hälsosammare och söker dig till proffs som hjälper dig.


    Fiskarna

  Din stolthet är främst kopplad till arbetet under juli – du vill visa att du duger, vilket du gör. Din initiativförmåga är på topp. Egentligen är det så att vad du än tar dig an under juli kommer till sist att bära perfektionistens prägel. Perioden, såväl som senare delen av året, lämpar sig till att förverkliga karriärdrömmar. Där kan du göra framsteg redan under sommaren. Du möter en mängd nya människor i september och de kan visa sig värdefulla i karriärsammanhang. Hela september kan ses som en ”kontaktmånad”. Du är sällan ensam och märker att ditt sällskap är eftertraktat. Det blir en tid av ömsesidig stimulans som kan ge utdelning inom karriären. Det är just på det området som Jupiter nu skänker sitt gynnsamma inflytande. Tänk framåt! Inom det nya, banbrytande och alternativa finns de energierna som du med stor fördel kan utveckla. När du söker nya lösningar på gamla problem under perioden märker du att du har medvind. Aha-upplevelserna kommer runt 2 och 16/7 då förmörkelser inträffar. Under de kommande åren är det du som står för många briljanta idéer. Redan nu märks att du tänker i nya banor och vill gärna att andra ”vaknar” och ser det du set. Fiskar födda 7-9/3 är inne i en mycket känslig period. Konstnärskap och en andlig utveckling står för dörren. Där detta redan finns ökar krafterna. Ta tillvara den inspiration livet erbjuder nu. Ett liknande inflytande kommer inte igen på många år. Och glöm inte kärleken som blomstrar under juli!